Kombinovať a zlúčiť súbory do jedného PDF

Jednoduchý a bezplatný spôsob zlúčenie a zlúčenie súborov PDF, JPG, JPEG, HEIC, HEIF, PNG, DJVU do jedného PDF.

Pomocou tohto nástroja môžete zlúčiť niekoľko súborov PDF alebo obrázkov (v ľubovoľnej kombinácii).

  1. Nahrajte súbory (PDF, JPG, PNG, HEIC, DJVU atď.)
  2. Skontrolujte správnosť poradie súborov. Presunutím zmeníte poradie súborov
  3. Zlúčime kliknutím na tlačidlo nižšie
Všetky tu nahrané súbory sú uložené po dobu 4 hodín. Potom sú všetky súbory odstránené z našich serverov.

Sem vložte svoje súbory

High Efficiency Image File Format (HEIF) is a container format for individual images and image sequences. The standard covers multimedia files that can also include other media streams, such as timed text, audio and video. An HEIF image using HEVC requires only about half the storage space as the equivalent quality JPEG. HEIF also supports animation, and is capable of storing more information than an animated GIF or APNG at a small fraction of the size.
HEIF files are a special case of the ISO Base Media File Format (ISOBMFF, ISO/IEC 14496-12), first defined in 2001 as a shared part of MP4 and JPEG 2000. Introduced in 2015, it was developed by the Moving Picture Experts Group (MPEG) and is defined as Part 12 within the MPEG-H media suite (ISO/IEC 23008-12).